‘Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2028 Stratejik Planı’ yayımlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, “MEB 2024-2028 Stratejik Planı” çalışmaları kapsamındaki analizler tamamlandı. Bu doğrultuda 94 bin 747 iç paydaş ile 16 bin 726 dış paydaşın planın gelişimine yönelik görüşlerine başvuruldu.

Açıklamada Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in görüşlerine de yer verildi. Tekin, 2024-2028 Stratejik Planı’na ilişkin sunuş bölümünde yaptığı değerlendirmede, bireylerin yaşadığı topluma uyum sağlaması, kişilik kazanması, iyi bir insan ve vatandaş olmasının ancak nitelikli bir eğitim vasıtasıyla gerçekleşeceğini vurguladı.

Bakan Tekin, stratejik planlamanın, kurumların, belirlediği hedeflere ulaşılmasında temel yapı taşlarından biri olduğunu, yürüttükleri faaliyetlerin yönetiminde ve milli eğitim alanında atılacak adımlarda kendilerine ışık tutacak, kararlılıklarını artıracak bir olgu olarak karşılarına çıktığını ifade etti.

Bakanlığın öncelikli hedefleri arasında motivasyonu yüksek, öz güven sahibi, merak eden, sorgulayan, analiz yapabilen ama aynı zamanda erdemli, merhametli ve vicdanlı gençler yetiştirmek olduğunu bildiren Tekin, şunları kaydetti:

“İstiklalden istikbale Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmek vizyonuyla gelenek ve gelecek arasında sağlam köprüler kuracağımızdan eminiz. Ülkemiz, sahip olduğu değerleri, birikimleri, 2053, 2071 hedefleri ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla gerçekten büyük bir ülkedir. Cumhuriyetimizin 100. yılının görkeminin gücüyle önümüzdeki yüzyılın planlarını yapmak, projeksiyonunu çizmek ve önümüzdeki yüzyılın ana gücünün Türkiye ve Türk milleti olması maksadıyla görevimiz olan maarif davasını layıkıyla yürüteceğimize inancım tamdır.

En kıymetli hazinemiz olan evlatlarımıza ilişkin bizi bu hedeflerimize ulaştıracak, istikbalimizin mimari yapısını oluşturacak olan Türkiye Yüzyılı hedefimizin yol göstericisi ve toplumsal eğitim seferberliğimizin belgesi olacağına inandığım Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2028 Stratejik Planı’nı kamuoyuna sunmaktan, belirlediğimiz hedefler doğrultusunda azim ve kararlılıkla çalışacağımızı bildirmekten kıvanç duyarım.”

“STRATEJİK PLAN İZLEME VE DEĞERLENDİRME MODELİ” OLUŞTURULDU

Öte yandan, 7 amaç çerçevesinde oluşturulan stratejik planda 33 hedef, bu hedeflerin ölçülmesine ilişkin 130 performans göstergesi ve hedefleri gerçekleştirmeye yönelik somut adımlara ilişkin 147 strateji yer aldı.

Ayrıca, hedeflerin 5 yıllık perspektifte yaklaşık maliyetlerinden yola çıkılarak tahmini kaynak ihtiyaçları hesaplandı. Planda yer alan amaç ve hedeflerin gerçekleşme durumlarının takip edilebilmesi için “Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Modeli” oluşturuldu.

Geleceğe yönelik stratejilerin uygulanmasında şeffaf, güvenilir ve hesap verilebilirliği sağlayan bir ortamı tesis ederek kamu kaynaklarının en iyi şekilde kullanılmasını sağlayacak şekilde hazırlanan stratejik plan, eğitim paydaşları için önemli bir kılavuz görevi görecek.

Stratejik plan, orta ve uzun vadeli planlanma, çok yıllık bütçeleme, performans göstergelerini belirleme ve izleme, değerlendirme ile raporlama süreçlerini kapsıyor.

Kurumsal anlamda değişen koşullara uyum sağlanmasını hedefleyen plan, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanılması ile hesap verebilen saydam yönetim anlayışını pekiştirecek bir üst politika belgesi niteliği taşıyor.

Bu bağlamda şekillenen, “MEB 2024-2028 Stratejik Planı” eğitimde erişim ve fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine çok boyutlu destek sağlanması, beceri ve süreç odaklı ölçme ve değerlendirme mekanizmasının geliştirilmesi, öğretim programlarının çağın ihtiyaçlarına cevap verecek ve geleneksel kültürü ihtiva edecek şekilde sürekli güncellenmesi gibi konulara odaklanıyor.

KAYNAK: AA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir